ป้ายไฟตัวอักษร

LIGHTING
SIGNAGE

ป้ายไฟตัวอักษร หรือป้ายตัวอักษรไฟ LED เป็นป้ายชนิดหนึ่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นป้ายสามารถโชว์ มองเห็นได้ทั้งในเวลกลางวัน และกลางคืน โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ คือ
ป้ายตัวอักษรไฟออกด้านหน้า, ไฟออกด้านหลัง และไฟออกทั้งหน้า-หลัง ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร